Tijdens een goed bezochte ledenvergadering is het winterprogramma 2013-2014 van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen departement Buren en omliggende dorpen vastgesteld.

Het programma ziet er als volgt uit: 27 november: Mevrouw Irene van der Griend houdt een lezing over Tiffany en glas in lood;
22 januari: De heer Peter de Rooy, o.a. bekend van Buren Toen Theater vertelt over zijn werk; 26 februari: Beeldend kunstenares Anjo de Jong uit Kerk-Avezaath zal het een en ander van haar werk laten zien en daarover vertellen; 26 maart: nog niet bekend; 16 april: Slotavond.

Alle avonden, m.u.v. de slotavond, vinden plaats in Zorgcentrum Oranjehof aan de Kasteellaan 1 te Burende; aanvang 20.00 uur.
Leden hebben vrij toegang, ook niet-leden zijn welkom.
Aanmelding voor het lidmaatschap à € 12,= per jaar per lid plus partner en € 8,= per jaar per persoon is mogelijk bij het secretariaat: Lijsterbeslaan 7 te Zoelmond, tel. 0345-501623; email:ruudkelder@hetnet.nl.

Na afloop van de vergadering gaf amateur-archeoloog Kobus van Ingen uit Opheusden een interessante inleiding over pontjes in het Rivierengebied. Mede dankzij zijn inbreng was de eerste Nutsavond
van het seizoen zeer geslaagd.

Advertenties